• Logo STONESTORE
 • Kontakt : Kancelária - Büro Sekule 737 Sekule 908 80 Po - Pia: 8:00 - 15:00
 • Môj profil
5/5
QR code
Silikón na kameň OTTOSEAL S70 310 ml

OTTOSEAL® S 70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

1K silikónový tesniaci materiál na báze oxímov, neutrálne zosieťovaný bez MEKO

Pre interiér a exteriér

Charakteristika

 • Aj v "štruktúrnych" farbách s povrchmi podobnými kameňu
 • Harmonizuje so štruktúrovanými prírodnými povrchmi
 • Dostupné aj v "matných" farbách
 • Harmonizuje s matnými a trblietavými povrchmi
 • Obsahuje fungicídy
 • Odolnosť proti napadnutiu plesňami
 • Vhodný na prírodný kameň v súlade s ISO 16938-1
 • Záruka - nespôsobuje rozpíjavé škvrny na prírodnom kameni
 • Nevyvoláva koróziu
 • Nespôsobuje hrdzavenie na nechránených kovových povrchoch
 • Výborná odolnosť voči zvetrávaniu, starnutiu a UV žiareniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri
 • Hodnota rozpínania pri 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²

Oblasti aplikácie

 • Tmelenie a utesňovanie mramora a všetkých prírodných kameňov, napr. pieskovec, kremenec, žula, rula, porfyr atď. v interiéroch aj v exteriéroch
 • Utesňovanie dilatačných škár v podlahách, stenách a fasádach
 • Tmelenie a utesňovanie mramorových bazénov a bazénov z prírodného kameňa, ako aj spojov pod vodou
 • Tmelenie lakovaného a smaltovaného skla
 • Na vonkajšie tmelenie zrkadiel v kombinácii s prírodným kameňom
 • Škárovacie plnivo medzi keramcikými doskami a prírodným kameňom v exteriéri v kombinácii s terasovými terčami od firmy TERRA LEVEL
 • Pohyb vyrovnávajúce lepenie prírodného kameňa na kovy, napr. schody na kovových konštrukciách

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT 25 LM, alebo F EXT-INT CC 20 LM
 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 3. časť: XS 1
 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 4. časť: PW EXT-INT 25 LM (1)
 • Testované podľa normy ISO 16938-1 SKZ Würzburg (Testovanie na tvorbu povlakov tmelív na prírodnom kameni)
 • Testované podľa normy ASTM 2359 zariadením DL Laboratories, New York (testované na zanechávanie škvŕn tmelív na prírodnom kameni)
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Pečať kvality Priemyselného zväzu pre tesniace materiály IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - testované Ústavom technológie okien ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
 • Spĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 (smernica REACH)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Zápis do rakúskeho katalógu Baubook
 • (1) Vzťahuje sa iba na matné farebné odtiene výrobku OTTOSEAL® S 70 - všetky iné farebné odtiene spĺňajú PW INT 12,5 E
 • EMICODE® EC 1 Plus R - veľmi nízke emisie
 • Zhoda s DGNB a LEED®, pozri technický list o trvalo udržateľnej výstavbe


1K-Silicon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei

Für innen und außen

Eigenschaften

 • Auch in „Struktur“-Farben mit steinähnlicher Oberfläche erhältlich
 • Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
 • Auch in matten Farben erhältlich
 • Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
 • Fungizid ausgerüstet
 • Widerstand gegen Schimmelbefall
 • Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
 • Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
 • Nicht korrosiv
 • Verusacht keine (Rost-)Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
 • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
 • Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
 • Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²

Anwendungsgebiete

 • Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
 • Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich
 • Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
 • Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
 • Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
 • Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL
 • Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion

Normen und Prüfungen

 • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 25 LM, bzw. F EXT-INT CC 20 LM
 • Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
 • Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 25 LM (1)
 • Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
 • Geprüft nach ASTM C 1248 von DL Laboratories New York (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
 • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 geeignet
 • Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
 • Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
 • Französische VOC-Emissionsklasse A+
 • Deklaration in Baubook Österreich
 • (1) Gilt nur für die matten Farbtöne von OTTOSEAL® S 70 - alle anderen Farbtöne erfüllen PW INT 12,5 E
 • EMICODE® EC 1 Plus R - sehr emissionsarm
 • Konformität von DGNB und LEED® siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt

   Balenie 310 ml kartuša
(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)