• Logo STONESTORE
  • Kontakt : Kancelária - Büro Sekule 737 Sekule 908 80 Po - Pia: 8:00 - 15:00
  • Môj profil
5/5
QR code
Weber 300
Lepiaca malta –použitie pre lepenie a stierkovanie izolačných platní z polystyrénu a minerálnych tepelno-izolačných dosiek

Lepiaca malta –použitie pre lepenie a stierkovanie izolačných platní z polystyrénu a minerálnych tepelno-izolačných dosiek

Zloženie: Zmes cementu, triedeného kremenného piesku a zušľachťujúcich chemických prísad.

Použitie: Lepiaca malta, vhodná k lepeniu a stierkovaniu izolačních dosiek. Pri spracovaní je nutná teplota prostredia a podkladu min. + 5 °Ca max 25°C.
Príprava podkladu pre lepenie dosiek: Podklad musí byť suchý, rovný a dostatočne pevný, zbavený všetkých nečistôt, mastnoty. Savé podklady penetrujte penetračním náterom weber.betonkontakt, riedený s vodou vpomere 1:5. V rámci prípravy podkladu pre lepenie dosiek osaďte zakladacie soklové lišty podľa dispozície projektu zateplenia.
Miešanie: Zmiešajte weber.300 s čistou studenou vodou v pomere 0,24 l vody na 1 kg (t. j. 6,0 l vody na 25 kg vrece zmesi) na pastovitú hmotu. Dodržte pomer miešania. Po premiešaní nechajte hmotu 5 minút odstáť a znovu premiešajte. Premiešavajte príležitostne počas doby spracovania, nedolievajte však už žiadnu vodu. Správne zamiešaná zmes sa po nanesení ozubenou stierkou nesmie roztekať a musí si udržať formu stierky. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu).
Spracovanie lepenie dosiek: Lepiaca malta sa nanáša na rub dosky po celom obvode a vcca 3 bodoch veľkosti dlane v pozdĺžnej osi / platí pre formát dosky 500 x 1000 mm/. Potom dosku osadíme a pritlačíme k podkladu. Dosky kladieme vzostupne na väzbu, styčné škáry bez malty
Spracovanie vytváranie vystuženej stierky: Rozotrite lepiacu maltu na pripravený podklad / polystyrén po obrúsení / sprimeraným pritlačením malty rovnou stranou stierky. To zabezpečí napojenie malty na podklad a zaistí požadovanú prídržnosť. Zaistite potrebné plošné množstvo malty zubovou stranou stierky. Potom vložte sklotextilnú výstužnú sieťovinu s protialkalickou úpravou / doporučujeme VERTEX R 131 A 101, R117/. Doplňte potrebné množstvo malty a uhlaďte dlhším hladítkom. Podobne urobte prídavnú výstuž exponovaných miest / rohy otvorov apod./. Cieľom je súvislá vrstva hr. 3 mm s výstužnou tkaninou v min.1/3 hrúbky od vonkajšej strany. Miestne nerovnosti / stopy po ťahoch naťahovacích riadoch a pod./ vyrovnajte špachtľou po zatuhnutí stierky. Orientačná spotreba lepiacej malty: Lepenie dosiek: 3 4 kg / 1 m2 Vytváranie vystuženej stierky: 4 kg / 1 m2 Technické parametre: Pevnosť vtlaku (28 dní) : min. 15,0 MPa Farba : šedá Pevnosť vťahu za ohybu (28 dní) : min. 4,0 MpaZrnitosť : 0 0,5 mm Prídržnosť k betónov. podkladu (28 dní) : min. 1,2 MpaDávka vody : 0,24 l/kg Prídržnosť kpolystyrénu / 7 dní / : min. 0,11 Mpa Mrazuvzdornosť :< 0,5kg/m2 za 24hod.
Skladovanie: Skladujte v chladnom a suchom prostredí. Použiteľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Balenie: papierové vrecia s PE vložkou 25kg
Bezpečnostné opatrenia:Pri práci chráňte pokožku a oči, nevdychujte uvoľnený prach. Výrobok nie je požívatina, ukladajte ju mimo dosah detí.Výrobok jedráždivý. Obsahuje cement.R 36/38 Dráždi oči a kožu. R 43 Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku skožou. S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.S 22 Nevdychujte prach. S 24/25 Zamedzte styku skožou a očami. S 37 Používajte vhodné ochranné rukavice.S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.S 28 Pri styku skožou si postihnuté miesto okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom

Hmotnosť - Gewicht: 25 kg


Klebe- und Armierungsmörtel für das Wärmedämm-Verbundsystem 

Ak máte záujem o odber menšieho množstva ako 1 paleta, kontaktujte nás prosím mailom.
Tovar si môžete vyzdvihnúť na našej pobočke. Ak máte záujem nechať si tovar doviezť domov, kontaktujte nás, pošleme Vám cenovú ponuku a zabezpečíme dopravu.

Wenn Sie weniger als 1 Palette bestellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Mail.
Die Ware können Sie in unserer Filiale abholen. Wenn Sie Interesse haben, die Ware nach Hause zu bringen, kontaktieren Sie uns bitte und wir erstellen Ihnen das Angebot für den Transport.

(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)